Dichters.nl

Dichters.nl is de online plek waar dichters en gedichten lezers elkaar ontmoeten. Je kunt hier mooie gedichtjes vinden, binnen de meest uiteenlopende thema's. Er is altijd wel een gedichtje dat voor de situatie passend is. En op Dichters.nl kan iedereen ook zelf een gedicht insturen, dat vervolgens door vele mensen gelezen zal worden.

All Automation Service heeft de volledige website ontwikkeld op basis van een uitgewerkt functioneel ontwerp door de oprichter. De website oogt eenvoudig in gebruik maar er zit een uitgebreid invoer en review systeem in, slimmme verificaties, mailings en het gehele systeem is maatwerk.

  • Techniek: HTML/CSS/PHP
  • Content Management Systeem
  • Uitgebreid maatwerk
Bekijk website

Recente opdrachten

Interesse in onze diensten?   Ja, laten we samen gaan werken!